Instruktor

Andi Haxhillari

Këshilltar financiar

23 Studentët e regjistruar

Rreth meje

Show full biography

Është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës në degën Ekonomiks në vitin 2007. Në vitin 2011 ka përfunduar studimet pas universitare në fushën e Kontabilitetit.

Në vitin 2012 ka fituar titullin profesional “Kontabël i Miratuar” nga Instituti i Ekspertëve Kontabël të Autorizuar (IEKA).

Ka eksperiencë prej më shumë se 10 vjetësh në fushën e financës dhe kontabilitetit. Ka punuar në detyra të ndryshme pranë Prespa Invest, Meggle Albania, Dealb Konstruksion, Bota e Verës, Vesa Solutions etj.

Aktualisht është lektor i jashtëm pranë Universitetit “Aleksandër Moisiu” Durrës. Ka qenë pjesë e trupit akademik të Universitetit të Tiranës, si asistent pedagog i jashtëm.

Aftesite e mia

Financë Kontabilitet Ekonomiks Taksa Excel QuickBooks Financa 5 Alpha WEB
23

Totali i studenteve

6

Kurse

1

Vlerësime