Kategoritë
 • (6)
 • (6)
 • (4)
 • (0)
 • (0)
 • (0)
 • (2)

Çmimi

Niveli

Gjuha

Vlerësimet
Shfaq 6 Nga 6 Rezultatet
 • Kontabilitet praktik
  Ky kurs është projektuar për t’ju ardhur në ndihmë studentëv...
  22 Mësimet 00:01:15 Orë Shqip Mesatare
  Lek30000
  5
  1 Vlerësimet
 • Trajnim Alpha WEB
  Programet Alpha janë pjesë e pandarë e profesionit të ekonom...
  15 Mësimet 00:00:00 Orë Shqip Mesatare
  Lek25000
  0
  0 Vlerësimet
 • Trajnim Financa 5
  Për shumë ekonomistë në Shqipëri, programi Financa 5, konsid...
  13 Mësimet 00:00:00 Orë Shqip Fillestar
  Lek25000
  0
  0 Vlerësimet
 • Trajnim QuickBooks
  Konsiderohet një nga platformat më të përdorura për administ...
  15 Mësimet 00:00:00 Orë Shqip Mesatare
  Lek25000
  0
  0 Vlerësimet
 • Trajnim paketa Office
  7 Mësimet 00:00:00 Orë Shqip Mesatare
  Lek15000
  0
  0 Vlerësimet
 • QuickBooks
  Mësoni se si të përdorni QuickBooks® Pro për të mbajtur gjur...
  0 Mësimet 00:00:00 Orë Shqip Mesatare
  Lek0
  0
  0 Vlerësimet