Instruktor

Erjon Skordha

22 Studentët e regjistruar

Rreth meje

Show full biography

Është diplomuar në Fakultetin e Ekonomisë, Universiteti i Tiranës dega Financë – Kontabilitet në vitin 2009. Në vitin 2011 ka përfunduar studimet pas universitare në fushën e Kontabilitetit.

Në vitin 2016 ka fituar titullin prestigjioz “Kontabilist i Çertifikuar” pranë ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), shoqata më e madhe Ndërkombëtare e Kontabilitetit.

Aktualisht është LIDER në fushën e trajnimeve për programet e Kontabilitetit Financiar, Kontabilitetit të Drejtimit dhe Menaxhim Operacionesh me mbi 3,000 studentë të trajnuar për këto programe në 5 vitet e fundit. Ka punuar si Analist Biznesi dhe Konsulent për Microrosoft Navision.

Zotëron një gamë të gjerë kualifikimesh midis të tjerash Microsoft Certified Professional – Profesionist i Çertifikuar nga Microsoft për Programin ERP Microsoft Navision.

Aftësitë:              Kontabilitet, Trajnues, Buxhetim dhe Kontroll, ERP, Auditim, Ekonomiks                                

Aftesite e mia

22

Totali i studenteve

5

Kurse

1

Vlerësime