Instruktor

Stela Vero

20 Studentët e regjistruar

Rreth meje

Show full biography

Është diplomuar në Universitetin Politeknik të Tiranës në degën Inxhinieri Ekonomike, në vitin 2016. Në vitin 2018 ka përfunduar studimet pas universitare.

Ka eksperiencë prej më shumë se 3 vjet në detyra të regjistrimit dhe përpunimit të të dhënave, statistikës, zbatimit të projekteve dhe të tjera.

Ajo është pjesë e studios së kontabilitetit AlProfit Consult, nga viti 2019 dhe përmbushur përgjegjësi që lidhen me regjistrimin e të dhënave, raportime tatimore, shërbimi i klientit dhe detyra të tjera administrative.

Aftësitë:              Alpha WEB, Kontabilitet, Auditim, Taksa, Excel, Financa 5, QuickBooks

Aftesite e mia

20

Totali i studenteve

5

Kurse

1

Vlerësime