Duke filluar nga Lek30000
Bleje
Mëso më shumë
Ka zbritje
Prodhuar ne

Albanian
Përditësimi i fundit në

Mon, 04-Mar-2024
Niveli
Mesatare
Mesime totale

22
Kohëzgjatja totale

00:01:15 Orë
Numri i komenteve

1
Regjistrimi total

21
Vlerësimi mesatar
Përshkrim i shkurtër
Ky kurs është projektuar për t’ju ardhur në ndihmë studentëve të sapodiplomuar apo edhe profesionistëve të fushave të tjera për të kuptuar më shumë rreth profesionit të ekonomistit dhe zbatuar në praktikë konceptet teorike.
-
-
Kërkesat
 • Dëshirë dhe vullnet për të mësuar rreth profesionit të nderuar të ekonomistit.
 • Njohuri të fushës së financës.
 • Njohuri të raportimit financiar.
 • Njohuri të legjislacionit tatimor.
 • Dëshirë dhe vullnet për të mësuar.
Rezultatet
 • Do të kuptoni detyrat që kryen një ekonomist.
 • Do të mësoni rreth mjeteve dhe praktikave të përditshme.
 • Do të mësoni më shumë rreth programet e kontabilitetit.
 • Do të mësoni më shumë rreth paketës Office.
 • Do të njiheni dhe mësoni rreth Fiskalizimit.
 • Do të zbatoni në praktikë njohuritë e fituara.
 • Do të jeni pjesë e një rrjetë të gjerë të ekonomistëve.
 • Do të shohim së bashku ciklin e jetës së një biznesi.
 • Do të shohim regjistrimet kontabël.
 • Do të mësojmë rreth përgatitjes së pasqyrave financiare.