Duke filluar nga Lek25000
Bleje
Mëso më shumë
Ka zbritje
Prodhuar ne

Albanian
Përditësimi i fundit në

Wed, 27-Sep-2023
Niveli
Mesatare
Mesime totale

15
Kohëzgjatja totale

00:00:00 Orë
Numri i komenteve

0
Regjistrimi total

20
Vlerësimi mesatar
Përshkrim i shkurtër
Konsiderohet një nga platformat më të përdorura për administrimin kontabël dhe financiar në të gjithë botën.
-
-
Kërkesat
 • Njohuri të gjuhës Angleze.
 • Njohuri mbi kontabilitetin.
 • Dëshirë për të mësuar.
Rezultatet
 • Do të mësoni të gjitha proceset e punës në QuickBooks.
 • Do të mësoni të krijoni listat (shumë më ndryshe dhe praktike nga sa jeni mësuar).
 • Do të mësoni të regjistroni blerjet.
 • Do të mësoni të regjistroni shitjet.
 • Do të mësoni të regjistroni pagesat me çek.
 • Do të mësoni të regjistroni pagesat ndaj furnitorëve.
 • Do të mësoni të regjistroni transfertat e brendshme.
 • Do të mësoni të regjistroni arkëtimet nga klientët.
 • Do të mësoni të gjeneroni raportet.